62/594-14-35  nowy numer telefonu w filii bibliotecznej we Wtórku.

62/ 594-14-36 nowy numer telefonu w filii bibliotecznej w Wysocku Wielkim.