Nasza biblioteka otrzymała tytuł „Placówka Przyjazna Harcerzom”
DZIĘKUJEMY BARDZO