Filia biblioteczna w Wysocku Wielkim, w czwartek 9 czerwca, była miejscem promocji książki „Matka kościołów ostrowskich, czyli dzieje kościoła i parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Wysocku Wielkim”.

Autorem opracowania z zakresu regionaliów jest Marcin Fleischer, z wykształcenia znawca dóbr kultury, zaś z zamiłowania regionalista, w wolnym czasie poszukujący wszelkich wartościowych śladów lokalnej historii. Jest autorem wielu działań promujących pamięć o lokalnych wydarzeniach historycznych, także edukacyjnych takich jak np. gra terenowa dotycząca miejscowości Wtórek.
Publikacja została wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach Wielkich.
Edyta Denkowska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich otworzyła spotkanie oraz powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się najbliżsi autora, mieszkańcy Wysocka Wielkiego i regionu ostrowskiego pasjonujący się lokalną historią oraz sekretarz gminy Ostrów Wlkp., Dariusz Pryczak, który napisał przedmowę do promowanej publikacji. W przedmowie czytamy „Opracowanie, które trzymacie Państwo w rękach jest pierwszym, które szeroko porusza temat kościoła w Wysocku Wielkim. Na uwagę zasługuje ciekawy rys historyczny, spis proboszczów wysockiej parafii oraz fachowy opis kościelnych wnętrz napisanych z perspektywy historyka sztuki. Podczas lektury znajdziemy również ciekawostki z regionu, które wzbogacają opracowanie. Warto również zauważyć, że praca została oparta o bogaty zakres źródłowy, co tylko uwiarygodnia przedstawiane przemyślenia, ale obrazuje również poziom pracy badawczej.”
Autor podczas spotkania autorskiego nawiązywał do historii parafii i kościoła w Wysocku Wielkim, także do historii pobliskich parafii i kościołów, jak choćby ostrowskiej Konkatedry, kościoła w Ołoboku czy klasztoru ojców oo. Pasjonistów w Sadowiu.
W miarę trwania spotkania, zmieniło ono formę ze spotkania autorskiego w żywą dyskusję miłośników lokalnej historii i tradycji. Na zakończenie można było nabyć publikację z autografem autora.
Wszystkich zainteresowanych tą wartościową pozycją z zakresu regionaliów zapraszamy do bibliotek gminy Ostrów Wlkp. celem jej wypożyczenia bądź zakupienia i wzbogacenia domowych biblioteczek.