Czytelnicy, którzy podczas wakacji wypożyczą największą ilość książek otrzymają niespodziankę. Akcja adresowana jest dla dzieci do lat 10. Zaczynamy już od 1 lipca, akcja potrwa do 27 sierpnia.

 

REGULAMIN

Nie rób sobie wakacji od czytania

Regulamin projektu „Nie rób sobie wakacji od czytania” (zwanego dalej Projektem) organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach Wielkich (zwaną dalej Organizatorem)

 1. Organizatorem Projektu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich.
 2. Celem Projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
 3. Uczestnikiem Projektu może być każde dziecko będące czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej do 10 roku życia.
 4. Czytelnik, który w dniach 1.07.2021 – 27.08.2021 r. wypożyczy największą ilość książek otrzyma niespodziankę.
 5. W projekcie biorą udział zarówno Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich jak i jej filie biblioteczne z wyłączeniem filii bibliotecznej w Topoli Małej.
 6. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 7. Akcja prowadzona jest na terenie Gminy Ostrów Wlkp.
 8. Akcja trwa od 1.07.2021 – 27.08.2021 r.
 9. Spośród czytelników biorących udział w akcji wybrane oraz nagrodzone zostaną 3 osoby z największą ilością wypożyczonych książek w każdej z filii bibliotecznej.
 10. O największej ilości wypożyczonych książek świadczyć będzie statystyka biblioteczna prowadzona przez poszczególną filię biblioteczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.biblioteka-gorzyce.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.biblioteka-gorzyce.pl lub będzie dostępna w bibliotece.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 1. Wzrost liczby wiernych czytelników w wieku przedszkolnym i szkolnym, którzy wyrabiają nawyk korzystania z biblioteki i postrzegają ją jako miejsce przyjazne, w którym czują się swobodnie i bezpiecznie.
 2. Zwiększenie liczby czytelników – nie tylko dzieci biorących udział w projekcie, ale także ich rodziców, którzy nierzadko odwiedzają bibliotekę po raz pierwszy od wielu lat.