CZYTELNIK ROKU 2022
Trudno wymienić wszystkie korzyści, jakie daje nam czytanie. Ćwiczy pamięć, rozwija kompetencje językowe, uczy krytycznego myślenia czy wreszcie pozwala się dobrze bawić. Godzina czytania jest godziną skradzioną z raju – pisał Thomas Wharton, a my podpisujemy się pod tą opinią obiema rękami!

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim w kwietniu 2023 roku po raz 18. uhonorowała najlepszych czytelników z terenu miasta i powiatu ostrowskiego. Dyplomy i nagrody książkowe dla wyróżnionych czytelników wraz z gratulacjami, zostały oddane na ręce dyrektorów bibliotek, którzy osobiście przekazali uhonorowanym wyróżnienia wraz z życzeniami. Laureatami nagrody w 2022 roku zostali:

z Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich Pan/Pani: 
1. Krystyna Czerwińska – Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich
2. Małgorzata Dudek – Filia w Daniszynie
3. Mariola Chmielewska – Filia w Lewkowie
4. Edyta Ratajczak – Filia w Sobótce
5. Dorota Kozłowicz – Filia w Wysocku Wielkim
6. Elżbieta Płonka – Filia w Lamkach
7. Jarosław Sikorski – Filia we Wtórku
8. Elżbieta Płóciennik – Filia we Franklinowie
9. Agata Sienkiewicz – Filia w Topoli Małej
10. Jerzy Pacholski – Filia w Szczurach