Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich zorganizowała konkurs na wykonanie lapbooka dotyczącego życia i twórczości Aleksandra Fredry. Konkurs na lapbooka był składową projektu pt. „I kto tak Fredrzy? Oglądamy, słuchamy i tworzymy na bazie literackiej spuścizny Aleksandra Fredry”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Lapbook, czyli „książka na kolanach” jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone jak wycinki z gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.
Konkurs adresowany był do uczniów klas V – VIII z terenu gminy Ostrów Wielkopolski. Uczestnicy wykazali się kreatywnością oraz z znajomością życia i twórczości Aleksandra Fredry. Komisja konkursowa powołana przez dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich, oceniając lapbooki, zwracała uwagę na samodzielność wykonania pracy, jej zgodność z tematem, kompozycję oraz na szczególne właściwości pracy – oryginalność, śmiałość ujęcia i estetykę. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Koordynatorem projektu i konkursu jest Magdalena Telega.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach Wielkich w dniach od 2 do 30 listopada 2023 roku można oglądać nagrodzone lapbooki, które powstały w ramach projektu pt. „I kto tak fredrzy? Oglądamy, słuchamy i tworzymy na bazie literackiej spuścizny Aleksandra Fredry”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Zachęcamy do odwiedzenia gorzyckiej książnicy i obejrzenia wystawy lapbooków.