Z przyczyn niezależnych od biblioteki, spotkanie z Tomaszem Sekielskim zostało odwołane.