O bibliotece

1947

Początki działalności biblioteki publicznej w Gorzycach Wielkich datuje się na rok 1960. Biblioteka przejęła wówczas funkcje biblioteki gromadzkiej i obejmowała swoim wpływem tereny : Topoli Małej, Lamek, Zacharzewa i innych okolicznych wsi. Siedziba biblioteki mieściła się w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Pierwszym kierownikiem ówczesnej placówki była mieszkanka Gorzyc Wielkich Gertruda Dyba, która rozpoczęła budowę sieci bibliotecznej. Godnym jej następcą w roku 1961 został Kazimierz Pacholczyk, który do istniejącej już sieci dołożył kolejny punkt biblioteczny w Radziwiłłowie. Biblioteka zaczęła się rozrastać i coraz lepiej służyć społeczeństwu. Od roku 1967 kierownikiem placówki zostaje Dorota Kamińska, po niej od roku 1969 Helena Maląg, kolejno w roku 2008 stanowisko dyrektora obejmuje Dariusz Pryczak a od 2020 dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej zostaje Edyta Gołębiewska.

Taki stan rzeczy trwał do 1973 roku, kiedy to przeprowadzono reformę administracyjną tworzącą nowy podział terytorialny. Wówczas wraz z powstaniem gmin zostaje założona Gminna Biblioteka Publiczna w Lewkowie, której podporządkowano dawne biblioteki gromadzkie (w tym bibliotekę w Gorzycach Wielkich), które stały się filiami GBP. W tym samym roku biblioteka zmienia swoją siedzibę i zostaje przeniesiona do Domu Ludowego w Gorzycach Wielkich przy ulicy Spacerowej.

W roku 1982 bibliotekę gorzycką podniesiono do rangi Gminnej Biblioteki Publicznej a na jej dyrektora mianowano Helenę Maląg (poprzedniego kierownika biblioteki gromadzkiej). Pierwsze lata były najtrudniejsze. Niezbyt obszerne pomieszczenie Domu Ludowego nie pozwalało na prawidłowy rozwój instytucji. Dopiero w lata 90-te okazały się przełomowym okresem działalności. W 1993 roku biblioteka zmieniła pomieszczenie i została umieszczona w dawnej siedzibie dworskiej w Gorzycach Wielkich. Odpowiednie pomieszczenie, wykwalifikowana kadra, akceptacja społeczna doprowadziły do dynamicznego rozwoju placówki. W roku 1982 biblioteka posiada 4 filie: Lewków, Sobótka, Daniszyn, Wysocko Wielkie. Dzięki staraniom dyrektora niedługo dołączyły do nich nowe filie biblioteczne mieszczące się w Topoli Małej, Wtórku (1984), Franklinowie (1997), Lamkach (1998), Biniewie (2001).

W roku 2018 obiekt, w którym mieści się główna siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich przeszedł gruntowny remont, podczas którego zadbano o wszelkie walory zabytkowe dworu.

Obecnie GBP to ważny ośrodek kulturalny w gminie. Ma aż 9 filii: w Daniszynie, Lewkowie, Sobótce, Wysocku Wielkim, Lamkach, Wtórku, Franklinowie, Topoli Małej oraz w Szczurach, gdzie kwitnie życie artystyczne i edukacja. Biblioteki mogą poszczycić się wysokim poziomem czytelnictwa i wypożyczeń książek oraz dużym księgozbiorem, który ciągle się powiększa.

 

źródło: Zarys historii Gorzyc Wielkich

Zygmunt Lubieniecki, Dariusz Pryczak