Wyrazy szacunku i sympatii otrzymała Gminna Biblioteka w Gorzycach Wielkich z Kancelaria Prezydenta RP za udział w Narodowym Czytaniu 2022.