Gorzycka książnica wzbogaciła księgozbiór regionalny o monografię „Historia Świeligowa”. Dziękujemy autorowi panu Romanowi Nyklewiczowi za osobiście podarowaną pozycję.