Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w programie „Promocja czytelnictwa”. Nasza biblioteka zdobyła aż dwa!

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.