Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet biblioteka przygotowała niespodziankę.

Wszystkie panie, które w dniach 1-5 marca 2021 r. wypożyczą przynajmniej jedną książkę otrzymają kupon upoważniający do udziału w losowaniu nagrody niespodzianki.  Ilość kuponów jest ograniczona. Losowanie nagrody odbędzie się 8 marca. Zwyciężczyni o wygranej zostanie poinformowana  telefonicznie. Zapraszamy serdecznie!

 

REGULAMIN

Dzień Kobiet z biblioteką!

 

Regulamin „Dnia Kobiet z biblioteką!” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach Wielkich (zwaną dalej Organizatorem).

  1. Organizatorem „Dnia Kobiet z biblioteką!” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich.
  2. Udział w „Dniu Kobiet z biblioteką!” mogą brać Panie, które ukończyły 18 lat, będące czytelniczkami Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich oraz jej filii bibliotecznych.
  3. Każda z Pań, która odwiedzi Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach Wielkich bądź jej filie biblioteczną w dniach 1 – 5 marca 2021 r. i wypożyczy przynajmniej jedną książkę, otrzyma kupon, który będzie brał udział w losowaniu nagrody niespodzianki.
  4. Każda z czytelniczek może otrzymać tylko jeden kupon.
  5. Warunkiem otrzymania kuponu upoważniającego do losowania nagrody jest wypożyczenie przynajmniej jednej książki oraz podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu czytelniczki.
  1. Losowanie nagrody niespodzianki odbędzie się 8 marca. Wyniki organizator ogłosi za pośrednictwem strony internetowej oraz portalu społecznościowego Facebook.
  1. Uczestniczki „Dnia kobiet z biblioteką!” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach Wielkich do celów związanych z przeprowadzeniem akcji.
  2. Osoba biorąca udział w akcji „Dzień Kobiet z biblioteką!” wyraża zgodę na jego publikację swojego wizerunku w mediach, w tym stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich oraz portalu społecznościowym Facebook a także publikację w prasie lokalnej Informator Gminy Ostrów Wlkp.
  3.  Organizator w trakcie trwania akcji „Dzień Kobiet z biblioteką!” może zmienić treść Regulaminu, o czym ma obowiązek poinformować wszystkich uczestników w dniu zmiany treści regulaminu.
  4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.biblioteka-gorzyce.pl