facebook
Adres Godziny Otwarcia
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Piaskowa3
63-410 Ostrów Wlkp. 2
tel. 062 734-73-70
biuro@biblioteka-gorzyce.pl     
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
8.00-16.00
10.00-18.00
8.00-16.00
10.00-18.00
8.00-16.00
8.00-13.00

arrows Adresy Filii

arrows Godziny otwarcia filii.

 

 

Tutaj Jesteś:

PRZETARGI Remont wejścia do budynku bibliotecznego

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich ul Piaskowa 3, 63-410 Ostrów Wlkp.2 ogłasza przetarg na Remont wejścia do budynku bibliotecznego. Szczegóły poniżej.

Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zamówień Publicznych

Gorzyce Wielkie, dnia 08 kwietnia 2013r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich ul Piaskowa 3, 63-410 Ostrów Wlkp. 2

Remont wejścia do budynku bibliotecznego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

1. Renowacja wejścia do biblioteki
2. Wykonanie opierzenia nad wejściem
3. Remont balkonu nad wejściem z wykonaniem balustrady metalowej
4. Wykonanie poręczy na schodach wejściowych do biblioteki

Oprócz ceny proszę również o podanie:
– możliwego terminu wykonania zamówienia,
– warunków płatności,
– warunków gwarancji,

I. Kryteria oceny ofert:

Przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę cena oferty i gwarancja

II Wyklucza się składanie ofert częściowych.

III. Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę brutto za wykonie wszystkich robót łącznie,
- okres i warunki gwarancji,
- termin ważności oferty,
- warunki i termin płatności,
- termin realizacji,
- podpis oferenta wraz z pieczątką.

IV .Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 26 kwietnia 2013 r. do godz. 16.00
Dopuszcza się złożenie oferty:

1) pocztą na adres: Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Piaskowa 3, Gorzyce Wielkie,
63-410 Ostrów Wlkp.2

2) pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

V. Osobą upoważniona do kontaktu z wykonawcami jest Dariusz Pryczak tel. 505-488-557

IV. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie. Gminna Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

VI. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

VII. Wyniki zapytań cenowych zostaną zamieszczone na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich www.biblioteka-gorzyce.pl/przetargi

Dołącz do nas na 

facebook_logo_1 

Bierzemy udział w :

logo

Patron Medialny

igo

Facebook Share

Udostępnij na facebook
Google+