facebook
Adres Godziny Otwarcia
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Piaskowa3
63-410 Ostrów Wlkp. 2
tel. 062 734-73-70
biuro@biblioteka-gorzyce.pl     
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
8.00-16.00
10.00-18.00
8.00-16.00
10.00-18.00
8.00-16.00
8.00-13.00

arrows Adresy Filii

arrows Godziny otwarcia filii.

 

 

Tutaj Jesteś:

PRZETARGI Regały biblioteczne

Regały biblioteczne

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich
ul. Piaskowa 3
63-410 Ostrów Wielkopolski 2
tel. +48 734-73-70
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
www.biblioteka-gorzyce.pl

Zapytanie ofertowe
Dotyczy regałów bibliotecznych

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich
ul. Piaskowa 3, 63-410 Ostrów Wielkopolski 2
NIP: 6222394132,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są regały biblioteczne wraz z dostawą i montażem w siedzibie zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- regał o szerokości 136 cm, wysokości 120 cm (3 półki) - sztuk 1
- regał o szerokości 50 cm , wysokości 120 cm ( 3 półki) – sztuk 1
- regał o szerokości 80 cm, wysokości 120 cm ( 3 półki) – sztuk 1
- regał o szerokości 80 cm, wysokości 100 cm (2 półki) – sztuk 3
- regał o szerokości 140 cm, wysokości 195 cm ( 5 półek) – sztuk 1
- regał o szerokości 82 cm, wysokości 160 cm (4 półki) – sztuk 3
- regał o szerokości 82 cm, wysokości 140 cm (3 półki) – sztuk 2
- regał o szerokości 60 cm, wysokości 140 cm (3 półki) – sztuk 1
- tyły regałów wykonane płytą pilśniową w kolorze regałów
- materiał – płyta wiórowa, grubości 18 mm, w kolorze buk jasny
- obrzeża wykonane z okleiny PCV

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 07.09.2018 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego do dnia 31.08.2018. do godz. 12.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31.08.2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.biblioteka-gorzyce.pl/ w zakładce przetargi, a wybrana firma zostanie poinformowana telefonicznie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.biblioteka-gorzyce.pl/ w zakładce przetargi.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
2 - Darmowa dostawa
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.biblioteka-gorzyce.pl/ w zakładce przetargi.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 505-488-557; 606-179-216 ( w godzinach 8:00-16:00) oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dołącz do nas na 

facebook_logo_1 

Bierzemy udział w :

logo

Patron Medialny

igo

Facebook Share

Udostępnij na facebook
Google+