facebook
Adres Godziny Otwarcia
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Piaskowa3
63-410 Ostrów Wlkp. 2
tel. 062 734-73-70
biuro@biblioteka-gorzyce.pl     
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
8.00-16.00
10.00-18.00
8.00-16.00
10.00-18.00
8.00-16.00
8.00-13.00

arrows Adresy Filii

arrows Godziny otwarcia filii.

 

 

Tutaj Jesteś:

PRZETARGI Podłoga interaktywna

Podłoga interaktywna

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich
ul. Piaskowa 3
63-410 Ostrów Wielkopolski 2
tel. +48 734-73-70
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
www.biblioteka-gorzyce.pl

Zapytanie ofertowe
dotyczy zamówienia połogi interaktywnej

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich
ul. Piaskowa 3, 63-410 Ostrów Wielkopolski 2
NIP: 6222394132,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest podłoga interaktywna wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- jasność projektora - 3200 ANSI
- wielkość obrazu – 200cm x 270cm
- do montażu sufitowego i ściennego
- gotowość do połączenia z Internetem (zdalna aktualizacja, zdalny serwis)
- moduł Wi-FI
- możliwość zdalnej aktualizacji
- tryb automatycznego przełączania gier
- obsługa za pomocą pilota
- gwarancja – 2 lata.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 07.09.2018 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego do dnia 03.09.2018. do godz. 12.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 03.09.2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.biblioteka-gorzyce.pl/ w zakładce przetargi, a wybrana firma zostanie poinformowana telefonicznie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.biblioteka-gorzyce.pl/ w zakładce przetargi.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
2 - Darmowa dostawa

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.biblioteka-gorzyce.pl/ w zakładce przetargi.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 505-488-557; 606-179-216 ( w godzinach 8:00-16:00) oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dołącz do nas na 

facebook_logo_1 

Bierzemy udział w :

logo

Patron Medialny

igo

Facebook Share

Udostępnij na facebook
Google+