facebook
Adres Godziny Otwarcia
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Piaskowa3
63-410 Ostrów Wlkp. 2
tel. 062 734-73-70
biuro@biblioteka-gorzyce.pl     
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
8.00-16.00
10.00-18.00
8.00-16.00
10.00-18.00
8.00-16.00
8.00-13.00

arrows Adresy Filii

arrows Godziny otwarcia filii.

 

 

Tutaj Jesteś:

Historia Biblioteki

Słowo o bibliotece

Gmina Ostrów Wielkopolski to największa gmina w powiecie ostrowskim, liczy blisko 18 000 mieszkańców. W jej granicach znajduje się wiele miejscowości, dla których biblioteka jest czasami jedynym ośrodkiem kultury.

Dzieje bibliotek na terenie obecnej gminy Ostrów Wielkopolski sięgają już doby oświecenia. To tutaj powstała jedna z bardziej cenionych bibliotek XIX w Wielkopolsce. Założył ją w Lewkowie ziemianin Wojciech Lipski, którego dokonania w dziedzinie kultury jak i rolnictwa wyszły szeroko poza dobra lewkowskie. Znane były w całym zaborze pruskim jak i Niemczech. Biblioteka jego dzieła zaczęła powstawać już na początku XIX w. (1835 r.), kiedy to ojciec Wojciecha Józef rozpoczął pierwsze próby gromadzenia książek i archiwaliów rodzinnych.

Kanonem lektur podstawowych nie tylko dla Wojciecha Lipskiego, ale także i innych ziemian – rolników były pozycje dotyczące hodowli zwierząt i roślin, ogrodnictwa, budownictwa wiejskiego, leczenia zwierząt, walki z insektami, wścieklizną itp. Lipski zakładając bibliotekę zbierał książki i czasopisma w sposób dość przypadkowy. Dopiero jego syn Józef podjął się usystematyzowania zbiorów, jednocześnie kontynuując rozwój księgozbioru rodzinnego. Biblioteka za czasów Wojciecha Lipskiego sięgnęła kilku tysięcy tomów (około 10 000), a mając bardzo wartościowy charakter zajmowała ważne miejsce w życiu politycznym i kulturalnym dzielnicy, mimo że charakteryzowała się niedługą metryką . Jej głównymi atutami były zbiory z dziedziny prawa, historii i rolnictwa. Biblioteka była jednocześnie doskonałym dowodem rozległych zainteresowań i szerokich horyzontów jej właściciela, jak również wskazywała na jego ciągły pęd do zdobywania wiedzy.

W pałacu poza biblioteką posiadającą druki i rękopisy, jak również szereg pozycji o dużym znaczeniu literackim (utwory Mickiewicza) mieściło się także archiwum rodzinne Lipskich. Znajdowały się tam przeważnie akta dotyczące spraw majątkowych, ale również i dokumenty o znaczeniu politycznym . Warto przy tym zauważyć iż biblioteka mimo, że prywatna spełniała rolę czytelni dla zainteresowanych chłopów, których Lipski nigdy nie odsyłał z niczym. Biblioteka Lipskich stanowiła poniekąd wyjątek w dziedzinie swojej myśli na naszych terenach w XIX w.

W rozważaniach nad korzeniami bibliotek w gminie Ostrów Wielkopolski nie można pominąć również działalności Stefana Rowińskiego, znanego księgarza i bibliofila z okresu 20-lecia z Ostrowa Wielkopolskiego. Jego wpływ na rozwój tej gałęzi kultury został bardzo wysoko oceniony a jego osoba jest patronem biblioteki ostrowskiej.

W okresie powojennym w całym regionie ostrowskim biblioteki zajmowały szczególne miejsce w rozwoju kultury i edukacji społeczeństwa. W samym ostrowie pierwsza biblioteka została otwarta już 15 lutego 1946 r przy Związku Zawodowym Bibliotekarzy i liczyła 800 książek. Hieronim Kupczyk rozpoczął organizowanie Powiatowej Biblioteki publicznej zaczynając od 2 tomów. W dniu 16.01.1948 r. otwarto Miejską Bibliotekę Publiczną, którą przez wiele lat kierował Jan Szubert.

Po zakończeniu wojny na terenie obecnej gminy Ostrów Wielkopolski działało wiele placówek oraz organizacji społecznych, inspirujących bądź samodzielnie prowadzących pracę kulturalną i oświatową. I tutaj bez wątpienia wymienić należy biblioteki z filiami i punktami bibliotecznymi, których zaczęło powstawać bardzo dużo.

W tym okresie należy umiejscowić początek Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich. Naturalnie region ostrowski obfitował w placówki biblioteczne, jednak należało je skoncentrować pod wspólnym kierownictwem.

Pierwsza biblioteka centralna została usytuowana w Lewkowie i nie ma się temu co dziwić, bowiem tradycje biblioteczne jak to zostało wcześniej opisane sięgały już na tych terenach początków wieku XIX. Nie był to jednak jedyny powód. Wieś rozwijała się bardzo dynamicznie, posiadała już znaczące Państwowe Gospodarstwa Rolne, szkołę, ośrodek zdrowia. Analizując fakty władze lokalne postanowiły usadowić Gromadzką Bibliotekę Ludową właśnie w Lewkowie. Sama placówka centralna posiadła w swych zbiorach już kilka tysięcy książek. W obwodzie miała również filie, które mieściły się Daniszynie, Wysocku Wielkim, Gorzycach Wielkich. Pierwszym kierownikiem gromadzkiej biblioteki został Kazimierz Pacholczyk.

Po reformie administracyjnej w 1975 r. władza ludowa zniosła gromady, a najniższą forma samorządową została gmina. Od tej chwili wraz z wymogami prawnymi musiała ulec również zmianie nazwa biblioteki z gromadzkiej na gminną i w ten to sposób powstała Gminna Biblioteka Publiczna. Lewków był siedziba gminnej biblioteki aż do 1982 r., wówczas to bibliotekę gromadzką przeniesiono do Gorzyc Wielkich, a pierwszym kierownikiem została Helena Maląg. Biblioteka rozwijała się systematycznie, powoli obejmując swoim zasięgiem coraz większe terytorium gminy. Ważnym dokonaniem wydaje się fakt, iż wiele punktów bibliotecznych otrzymało miano filii co bez wątpienia rzutowało korzystnie na ogólny wizerunek bibliotek. W dniu dzisiejszym biblioteka gminna posiada 10 placówek. Siedziba główna – Gorzyce Wielkie i filie rozbudowywane w zależności od potrzeb danego regionu i na dzień dzisiejszy jest 9 takich placówek: Daniszyn, Lewków, Wysocko Wielkie, Sobótka, Franklinów, Biniew, Lamki, Wtórek, Topola Mała. Łączna liczba woluminów kształtuje się na poziomie blisko 100 tys. W bibliotece zatrudnionych jest 12 pracowników, którzy w 99 % posiadają wykształcenie kierunkowe i są wieloletnimi pracownikami biblioteki.

Do sukcesów GBP w Gorzycach Wielkich należy bez wątpienia komputeryzacja placówki głównej i kilku filii, regularne powiększanie księgozbioru, które to elementy przełożyły się na zajęcie II miejsca w konkursie organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji w Poznaniu na najlepszą bibliotekę gminną w Wielkopolsce. Jako pracownik biblioteki zauważam jednak, iż pomimo wielu dodatnich cech biblioteka zbyt mało uwagi zwraca na promocję i cechy marketingu. Dlatego poniższą pracą chciałbym wnieść pewien postęp i zlikwidować impas na tym gruncie działalności bibliotek gminy Ostrów Wielkopolski.

Komputeryzacja GBP w Gorzycach Wielkich

Zmiany spowodowane wprowadzeniem na szeroką skalę komputerów w II połowie XIX w. Odczuwalne są dzisiaj przez wszystkich. Z komputerem i informatyzacją spotykamy się wszędzie od zabawek zaczynając, a kończąc na potężnych przedsiębiorstwach o charakterze globalnym. Proces komputeryzacji zawładnął całym społeczeństwem nazywanym coraz częściej przydomkiem „informatyczny”. Trudno się z tym spierać, kiedy otaczające nas w różnej postaci komputery zawładnęły (choć jeszcze w sposób kontrolowany) całym światem. Chcąc nie chcąc musimy poddać się fali nowoczesności i podążać z nią w kierunku, gdzie życie bez komputerów jest już niemożliwe. Oby ta wizja przyszłości i społeczeństwa informatycznego okazała się tylko dla ludzkości bezpieczna i korzysta.

Modzie i potrzebie komputeryzacji nie oparły się również biblioteki, które choć długo się broniły ostatecznie zaakceptowały nowości i udogodnienia płynące z tej współpracy.

Taki sam scenariusz miał również miejsce w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach Wielkich. Wszystko rozpoczęło się w roku 2000, kiedy został zakupiony pierwszy komputer wraz z oprogramowaniem firmy Sokrates – Software o nazwie Sowa . Przeszkolonych zostało dwóch pracowników, którzy bezzwłocznie przystąpili do zamiany tysięcy opisów bibliograficznych z formy tradycyjnej na formę cyfrową.

Proces komputeryzacji placówki centralnej trwał blisko 3 lata, podczas których wprowadzono do bazy danych prawie 20000 woluminów z samych Gorzyc Wielkich i około 10000 woluminów z filii. Na uwadze należy mieć fakt, iż robiły to zaledwie dwie osoby.

W trakcie komputeryzacji powiększano systematycznie liczbę komputerów i osprzętu peryferyjnego potrzebnego do pracy. Starano się również w miarę możliwości finansowych unowocześniać oprogramowanie komputerowe, bez którego praca tkwiłaby w martwym punkcie. Biblioteka gminna w Gorzycach Wielkich posiada obecnie 5 stanowisk komputerowych z czego 3 przypadają na miejsca pracy czytelników. Każde stanowisko ma dostęp do internetu, co uatrakcyjnia ofertę dla czytelników. Sporym przyśpieszeniem komputeryzacji był program „Ikonka” inicjowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, który dotarł w 2006 roku do Wielkopolski. Dzięki niemu biblioteka dostała 3 nowe komputery z pełnym oprogramowaniem, z którego bez przeszkód mogą korzystać zarówno bibliotekarze jak i czytelnicy. W dniu dzisiejszym poza biblioteką w Gorzycach Wielkich skomputeryzowane zostały jeszcze trzy filie w: Sobótce, Lewkowie, Wysocku Wielkim. W roku 2007 ruszyła praca nad przygotowaniem komputeryzacji w Daniszynie, Wtórku i Topoli Małej. Prace postępują bardzo sprawnie, co dobrze prognozuje na szybkie zakończenie przedsięwzięcia. Oczywiście celem końcowym w dziedzinie ucyfrawiania zbiorów jest zrobienie katalogu ogólnego i udostępnienie go w sieci internetowej wraz z poszerzeniem usług dla czytelników.

Proces komputeryzacji jest nieodzowny, ale i fundusze przeznaczone na ten obszar działalności bibliotecznej nie zawsze są zadawalające. Fakt ten często spowalnia założone plany, choć w przypadku GBP w Gorzycach Wielkich przy małych funduszach i liczbie pracowników udało się osiągnąć spory sukces, który odbierany jest w środowisku lokalnym bardzo pozytywnie. Oczywiście nie udałoby się tego osiągnąć bez przychylności władz lokalnych, które służyły pomocą zarówno finansową jak i merytoryczną.

Dzisiejsza biblioteka nie może, a nawet nie ma prawa stać na uboczu i przyglądać się przemianom. Fakt, że społeczeństwo stało się nowocześniejsze i szybciej żyjące nie oznacza, że nie potrzebuje wiedzy książkowej i nowoczesnej biblioteki pod ręką. Problem w tym jak do niego dotrzeć, każdy sposób przynoszący wymierne efekty jest dobry, jednym z nich jest komputeryzacja sieci bibliotecznych, na szczęście dzisiaj coraz bardziej powszechna. Choć nie zniknęły opinie, że komputer w bibliotece to rzecz zbędna, cieszy jednak, że zdarza się to coraz rzadziej, głównie po poznaniu nowych technologii i ich możliwości.

Komputer stwarza nowe szanse, z których wymieć można choćby kilka najbardziej dostępnych i powszechnych: · Łatwiejszy kontakt z czytelnikiem np. poczta elektroniczna · Szybszą i sprawniejszą pracę biblioteki · Łatwość sporządzania zestawień bibliograficznych · Możliwość zaproponowania usług internetowych np. zamawianie książek · Pracownie internetowe · Przeprowadzanie kursów komputerowych Wykorzystując te szanse biblioteka daje szansę rozwoju sobie i czytelnikom, z niektórych wymienionych wyżej przykładów skorzystała już Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich.

Dołącz do nas na 

facebook_logo_1 

Bierzemy udział w :

logo

Patron Medialny

igo

Facebook Share

Udostępnij na facebook
Google+