facebook
Adres Godziny Otwarcia
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Piaskowa3
63-410 Ostrów Wlkp. 2
tel. 062 734-73-70
biuro@biblioteka-gorzyce.pl     
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
8.00-16.00
10.00-18.00
8.00-16.00
10.00-18.00
8.00-16.00
8.00-13.00

arrows Adresy Filii

arrows Godziny otwarcia filii.

 

 

Tutaj Jesteś:

Program Ikonka

źródło: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Program Ikonka polega na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych wszystkich gmin województwa. Punkty te nazywane są czytelniami internetowymi

Głównym celem Ikonki jest zapewnienie jak najszerszym rzeszom ludności Polski taniego, łatwego i powszechnego dostępu do Internetu, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej i realizującej jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyposażenie bibliotek publicznych - szczególnie tych zlokalizowanych w małych miejscowościach - w czytelnie internetowe, daje szansę na zmianę oblicza biblioteki publicznej oraz przywrócenie bibliotekom ich pierwotnej oświeceniowej roli - miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją i postępem. Udostępnienie tysiącom nowych użytkowników możliwości korzystania zarówno z zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej, jak i z innych zasobów edukacyjnych Internetu stanowi istotny element wyrównywania szans obywateli w dostępie do wiedzy.

Inauguracja Ikonki odbyła się 17 września br. na Podlasiu. Swój udział zgłosiło 116 spośród 118 gmin województwa. Otwarcia pierwszych czytelni internetowych odbyły się 13 listopada. Ponadto Ikonka zostały objęte 2 kolejne województwa: lubelskie i łódzkie. Otwarcie pierwszych czytelni w zainteresowanych gminach tych województw planowane jest w pierwszym kwartale 2004 roku. W przyszłym roku planowane jest również rozpoczęcie programu w innych województwach naszego kraju. Docelowo Ikonką zostanie objęta cała Polska.

W województwie podlaskim, w którym odbył się pilotaż programu Ikonka prowadzona jest przez Fundację Nowoczesna Polska, a sprzęt komputerowy ufundowany został przez firmę Microsoft. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji objęło honorowy patronat nad przedsięwzięciem oraz sponsoruje szkolenia bibliotekarzy. Natomiast w kolejnych województwach cała akcja będzie realizowana ze środków budżetowych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Ministerstwo w ramach programu Ikonka zapewnia również przeprowadzenie podstawowych szkoleń informatycznych wśród bibliotekarzy odpowiedzialnych za prowadzenie punktu.

W bardzo wielu gminach Ikonka stanowi jedyny punkt powszechnego dostępu do Internetu, dlatego zainteresowanie programem zarówno gmin, jak i mediów - jest niezmiernie duże.

regulamin pracowni internetowej

Dołącz do nas na 

facebook_logo_1 

Bierzemy udział w :

logo

Patron Medialny

igo

Facebook Share

Udostępnij na facebook
Google+